Adulterace

Význam: padělání, falšování mincí,rukopisů

Další cizí slova

Guaraní

měnová jednotka Paraguaye

Tréma

strach, nervozita z vypjaté situace, např. ze zkoušky

Reverzní osmóza

Je třeba odlišit pojmy osmosa a reversní osmosa: Osmosa je pronikání molekul rozpouštědla (př. vody) přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu z místa o nižší koncentraci do místa o vyšší koncentraci ("ředění"). Reversní osmosa je opakem. Jde o průch

Distrakce

roztažení; rozčlenění; roztržitost

Kytare

drnkací strunný hudební nástroj

Diatesa

vrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci