Adut

Význam: karetní trumf

Další cizí slova

Hadždž

pouť do Mekky

Šarlat

1. jasně červená barva, šarlach; 2. červená drahocenná tkanina

Metonymie

přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti

Symbolika

používání znamení k označení nebo sdělení, symbolistika, symbolizování

Sarkofág

1. bohatě zdobená rakev nebo schránka k uložení mrtvého; 2. živočich živící se masem odumřelých živočichů

Moder

humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu