Advent

Význam: příchod; doba duchovní přípravy na Vánoce v období čtyř týdnů před svátky; doba očekávání, naděje

Další cizí slova

Cause [kauza]

případ, důvod, soudní proces, spor, pře

Regelace

proces střídavého zmrzání a rozmrzání

Poetický

básnický; se smyslem pro poezii; půvabný, vzletný, snivý

Cykloida

jedna z kotálnic

Minuskule

písmeno malé abecedy, minuska

Essay [esej]

úvaha duchaplně pojednávající o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách