Advent

Význam: příchod; doba duchovní přípravy na Vánoce v období čtyř týdnů před svátky; doba očekávání, naděje

Další cizí slova

Karpologie

nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie

Vikomt

šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem

Fagie

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

Naidka

drobný kroužkovec hojně žijící ve sladkých vodách

Menses

menstruace, měsíčky, pravidelné krvácení z rodidel, menorea

Deterministický

vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím