Adventismus

Význam: křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Další cizí slova

Tik

záškuby způsobené nervovými poruchami

Son

fyzikální jednotka pro hlasitost

Pačok

vápenné mléko

Mycelium

podhoubí

Kibic

divák přihlížející hře a zasahující do ní

Akupresura

léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla