Adventismus

Význam: křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Další cizí slova

Ebur

slonová kost, slonovina

Reservní

záložní, ze zásoby

Algospazmus

bolestivá křeč

Ventrodorsální

předozadní

Kalibrace

cejchování; určování a označování míry na měřidlech

Machiavelizmus

pragmatická až bezohledná politická zásada, která vše podřizuje dosažení určených cílů