Adventizmus

Význam: křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Další cizí slova

Averse

nechuť, odpor

Dueňa

ve španělském prostředí starší paní, průvodkyně mladé dívky nebo ženy

Fokus

ohnisko, ložisko

Dramatizace

převedení předlohy do formy dramatu

Validita

platnost

Bolero

1. španělský lidový tanec; hudební skladba k němu; 2. bolerko