Adventizmus

Význam: křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Další cizí slova

Rosomák

severská kunovitá šelma živící se mršinami

Redwood [redvúd]

červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově

Anotace

poznámka, vysvětlivka; připojování poznámek; stručná charakteristika díla

Subjektivizmus

pojetí zdůrazňující osobní názor, cítění

Klientela

okruh zákazníků

Komposice

skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce