Adventní

Význam: předvánoční

Další cizí slova

Viremie

přítomnost virů v krvi

Seldžuk

druh orientálních koberců

Orogratie

1. horopis; 2. vlastnost aktivního povrchu podmiňující místní zvláštnosti počasí a podnebí

Gojim

hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství

Kolizní

vztahující se ke kolizi; právo určující

Ywka (YWCA)

zkratka názvu pro mezinárodní Křesťanské sdružení mladých žen (Young Women's Christian Association)