Adverbální

Význam: závislý na slovese

Další cizí slova

Rentgeno-

první část složených slov mající význam rentgen, rentgenový

Haute couture [ót kutýr]

přední módní salony určující vývoj módy

Myo-

první část složených slov mající význam sval, svalový

Metagalaxie

souhrn galaxií

Dezinfekce

záměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky; prostředek používaný k takové činnosti

Utilisace

využití, zužitkovávání