Adverbium

Význam: příslovce

Další cizí slova

Nosce te ipsum

poznej sebe sama

Kompluvium

čtyřhranný osvětlovací otvor ve střeše atria antického domu

Humanoid

bytost (i umělá - android) mající znaky člověka - dvě nohy, dvě ruce, hlava

Falset

fistulový hlas

Katastr

území obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis

Tranše

čerpání dohodnuté půjčky nebo její části; část emise cenných papírů