Adverbium

Význam: příslovce

Další cizí slova

Kunsthistorie

dějiny umění

Snack [snek]

přesnídávka, rychlé pojedení, občerstvení; snack-bar

Gemara

druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny

Nukleární

jaderný

Metodika

nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup

Psychodrama

psychoterapeutická metoda využívající postupů splňování (hraní) různých rolí