Adverbium

Význam: příslovce

Další cizí slova

Intimát

sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu

Liknavost

bez zájmu /něco řešit/

Cisterciák

člen mnišského řádu reformované větve benediktinů

Direkce

1. směr; 2. ředitelství

Doxografie

soubor, souhrn názorů nebo literárních pramenů

Hypnotiser

člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér