Advokacie

Význam: instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

Další cizí slova

Petrologie

nauka o horninách, petrografie

Panrusismus

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů pod vládou ruského cara

Harmonium

jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí

Binom

dvojčlen

Shampon [šampón] shampoo [šempú]

jemný tekutý mycí prostředek

Polutant

znečišťující. látka