Advokát

Význam: právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

Další cizí slova

Cizelovat

1. opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím; 2. zdokonalovat, vylepšovat

Asymetrie

nesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os

Tenor

vysoký mužský hlas; basová křídlovka; ve starších skladbách základní tón, na němž se recituje text

Tercet [tercet i terčet]

hud. komorní skladba pro tři nástroje nebo hlasy, trio

Sociodrama

terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí

Etnocentrizmus

zveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika