Advokát

Význam: právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

Další cizí slova

Integrovat

1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce

Emballage [ambaláž]

obal,balení; zaobalení

Misantropie

chorobná nenávist k lidem

Para

olejnaté semeno juvie ztepilé, juviový ořech

Al secco [al seko]

nástěnná malba vytvářená na suché omítce

Abordáž

1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži