Aeon [eón]

Význam: dlouhé období dějin, éra, věk

Další cizí slova

Dehydrace

vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

Jet [džet]

letadlo s tryskovým pohonem

Gaullismus [gólizmus]

francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)

Elegence

vytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování

Akceptace

přijetí, uznání, akcept

Isobar

člen skupiny nuklidů se stejným nukleonovým a různým protonovým číslem