Aeon [eón]

Význam: dlouhé období dějin, éra, věk

Další cizí slova

Dekoltáž

hluboký výstřih u dámských šatů

Komora

1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře

Desperát

zoufalec, zoufalý odvážlivec

Skaut

účastník skautského hnutí

Galvanotaxe

orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem

Imagizmus

anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století