Aerace

Význam: větrání, provzdušňování

Další cizí slova

Brum

rušivé střídavé napětí u zesilovače; bručení

Naidka

drobný kroužkovec hojně žijící ve sladkých vodách

Chronofilie

označení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John

Reimport

vrácení vzorků zboží ze zahraničí

Spot

kousek, trocha; reklamní šot, vstup

Diafán

průsvitný papír, transparentní plakát