Aero

Význam: aeroplán, letadlo

Další cizí slova

Kelotomie

operace kýly

Sekvestrant

odlučovač, oddělovač (chem.) (z lat. sequestro - odmítám, odlučuji...)

Epi-

předpona mající význam na-, nad-, po-, při-

Kynizmus

starořecký filozofický názor o etické nezávislosti jedince

Fob

druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""

Omnipresence

všudypřítomnost