Aero

Význam: aeroplán, letadlo

Další cizí slova

Blasto-

první část složených slov mající význam 1. zárodek, zárodečný; 2. vzniklý blastézou

Numerologie

číselná mystika; věštění, čtení z čísel

Disjunkce

1. rozpojení, rozčlenění dvou jevů; 2. logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo

Eufemismus

zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost

Anodynie

ztráta vnímání bolesti, bezbolestnost

Kolokvializmus

hovorový výraz