Aerobní

Význam: vyžadující k životu kyslík

Další cizí slova

Indukce

úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání

HTTP

Hyper-Text Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos HTML stránek a souvisejících souborů. Vyžaduje klienta na jedné straně (Internet explorer, Mozilla, ...) a server na druhé straně (Apache, IIS, ...). HTTP je na Internetu nejběžnější protokol. Da

Moskyt

obecné označení různých druhů komárů žijících v tropech

Amylosa

polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná

Fysický

hmotný, tělesný; f. osoba člověk jako právní subjekt

Celina

1. dosud neobdělaná půda; 2. poštovní cenina s vytištěnou poštovní známkou nebo s její kresbou