Aerobus

Význam: velkokapacitní dopravní letadlo

Další cizí slova

In-line [inlajn]

sport kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě

Ignorace

vědomé přehlížení, pomíjení

Seizmika

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmologie

Kanasta

druh karetní hry

Dispergace

příprava disperzní soustavy