Aerodyn

Význam: letadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)

Další cizí slova

Supraporta

zdobená výplň nade dveřmi

Chirologie

posunková řeč hluchoněmých

Centi-

1. první část složených slov mající význam sto, stý; 2. předpona označující setinu,10 na -2

Argumentace

dokládání, dokazování, zdůvudňování

Metalogika

oblast otázek přesahující rozumové, logické možnosti

Realokace

znovurozdělení, opětovné rozmístění