Aerodynamický

Význam: 1. týkající se aerodynamiky; 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu

Další cizí slova

Funkcionalismus-

umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci

Carmen figuratum [karmen figurátum]

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram

Purpura

1. mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, sliznic i vnitřních orgánů; 2. směs kadidla. a vonných dřev, která po zapálení voní

Prokain

místní anestetikum a látka prodlužující účinky penicilinu, novokain

Ilegalita

tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost

Episodní

vedlejší, podružný