Aerodynamický

Význam: 1. týkající se aerodynamiky; 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu

Další cizí slova

Acetylen

nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn

Tapiserie

tkaný nástěnný koberec

Shampon [šampón] shampoo [šempú]

jemný tekutý mycí prostředek

Eskont

úvěr zajištěný pohledávkou

Nominální

jmenovitý; formální; týkající se jmen; vyjádřený v penězích

Feudál

pán, vládce panství