Aerodynamika

Význam: nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech

Další cizí slova

Mylonit

tektonicky rozdrcená a následně zpevněná hornina

Hepta-

první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný

Byrokracie

vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností

Pozitivum

kladná stránka události, jevu

Ingress

přístup, vstup; právo vstupu

Bentál

oblast dna vod od břehu do hlubin