Aerofon

Význam: vzduchový hudební nástroj

Další cizí slova

Meteor

název pro jev pozorovaný na zemském povrchu a v atmosféře s výjimkou oblaků; astr. světelný jev pozorovaný při průletu meteoroidu zemskou atmosférou

Klauzura

uzavření, odloučení; 1. místo volné nepřístupné (např. v klášteře); odloučení od světa, obv. povinné uzavření v klášteře; 2. vodní nádrž na splavování dřeva, klauza

Fregata

trojstěžňová plachetnice; menší doprovodná loď

Resp.

respektive

Gestický

pohybový

Hyperbolický

mající tvar hyperboly, související s hyperbolou