Aerofon

Význam: vzduchový hudební nástroj

Další cizí slova

Noosféra

sféra vlády rozumu

Inkarnace

vtělení; v náboženství vtělení boha v člověka

Garson

číšník, obsluha, hotelový sluha; neženatý muž, starý mládenec

Mobil

plastika s pohyblivě spojenými tvary, které jsou uváděny do pohybu např. motorem, větrem

Fixlovat

podvádět, falešně hrát, falšovat

Fotovoltaický

Fotovoltaický jev – objeven v roce 1839 Antoine-César Becquerelem (1788-1878). Na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Jevu lze využít ke konstrukci fotovoltaického článku.