Aeronautika

Význam: letectví, vzduchoplavba

Další cizí slova

Ichnologie

nauka o zkamenělých stopách živočichů

Osmolalita

Výklad hesla osmolalita - celkové množství (přesněji látkové množství) osmoticky aktivních částic rozpuštěných v kilogramu vody. V krvi (plasmě) jsou nejdůležitějšími takto rozpuštěnými látkami ionty (natrium, kalium, chloridy a další), cukry (glukosa), m

Terasa

terénní stupeň; plochá střecha se zábradlím

Korsár

1. pirát, námořní loupežník; 2. majitel nebo nájemce lodi zmocněný válčícím státem k provádění námořních operací a k tomu, aby měl právo kořisti

Jáhen

duchovní, který přijal nižší svěcení, diákon

Pop

1. pravoslavný kněz; 2. populární hudba