Aeronautika

Význam: letectví, vzduchoplavba

Další cizí slova

Mačeta

široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů

Deus ex machina

náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry

Saldokonto

pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci

Psychofysika

zkoumání vztahů mezi psychickými a tělesnými procesy, zejm. při vzniku počitků

Kapitální

hodně veliký, pořádný; znamenitý, výborný

Iluminace

velké slavnostní osvětlení; knižní malba, zejm. středověká výzdoba rukopisných kodexů