Aeronomie

Význam: nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace

Další cizí slova

Akawi

druh sýra v slaném nálevu

Ordo

řada, hodnost, třída, stav; řád (rytířský, duchovní)

Konsistence

soudržnost, pevnost, hutnost

Diapazon

rozpětí, rozsah

Portfólio

rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika, skladba cenných papírů

Bakterie

kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce