Aeronomie

Význam: nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace

Další cizí slova

Kvalita života

je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody

Teletex

přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti

Methanol

nejjednodušší alkohol, metylalkohol

Jamování [džemování]

improvizace náhodného seskupení hudebníků

Gutaperča

pružná organická látka podobná kaučuku

Patriotismus

vlastenectví, láska k rodišti