Aerosol

Význam: disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu

Další cizí slova

Hamada

skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin

Kvinteto

soubor pěti hráčů nebo zpěváků komorní hudby

Kristianisace

šíření křesťanství, christianizace

Eklektizmus

způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období

Raketoplán

letadlo s raketovým motorem; kosmický r. dopravní prostředek pro kosmické lety

Sémasiologie

nauka o významu slov