Aerosol

Význam: disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu

Další cizí slova

Agování

Odehrávání, přehrávání, od acting out, převedení potlačené komunikace do jiného aktu chování, do činu.

Katetrizace

cévkování

Alpinismus

forma vysokohorské turistiky, horolezectví

Travers

1. vodorovný přechod při horolezeckém výstupu; 2. úhybný krok koně při vysoké jezdecké škole

Induktor

ruční generátor s střídavého elektrického proudu

Fotometeor

optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha