Aerostat

Význam: letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)

Další cizí slova

Aorta

srdečnice

Mesofyt

rostlina vyžadující mírně vlhkou půdu

Kanonický

odvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu

Monoglot

člověk používající pouze mateřský jazyk

Amatérismus

provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství; profesionální nezpůsobilost k vykonávané činnosti, neschopnost

Speditérství

činnost spočívající v obstarávání přepravy zásilek vlastním jménem na cizí účet, zasílatelství