Aerostatika

Význam: součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

Další cizí slova

Sumář

souhrn, stručný přehled

Fyzioterapie

léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)

Diktátor

vládce s neomezenou mocí

Bóje

zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání

Judicium

soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek

Cotillon [kotyjón]

francouzský společenský tanec; drobný dárek, který dávala tanečnice tanečníkovi na plese