Afekce

Význam: 1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou

Další cizí slova

Donchuán

záletník, svůdce

Ruderální

rumištní, např. rostliny

Šatlava

vězení

Prokreační

plodivý, rozmnožovací

Seberealizace

uplatnění se přinášející vnitřní uspokojení a rozvoj osobnosti

Mafie

tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody