Afekt

Význam: neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení

Další cizí slova

Dyspareunie

druh sexuální poruchy projevující se bolestivou souloží

Hydrogenace

přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů

Recese

ústup, ústupek, pohyb zpět; 1. hospodářský pokles; 2. výstřední žert

Kopra

sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů

Ahinsá

neubližování živým, princip východních náboženství

Metan

nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn