Afekt

Význam: neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení

Další cizí slova

Monoftongizace

přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

Rehabilitace

navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv; lék. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení, nápravné lékařství

Revitalizace

znovuoživení, posílení, vzpruha

Šoufek

naběračka

Nomologie

nauka o zákonech jevů

Dualismus

dvojitost, podvojnost, dualita