Afektovanost

Význam: přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita

Další cizí slova

Regionalismus

úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí; lokálně patriotické tendence; umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast

Excelovat

vynikat, znamenitě si počínat

Livjátan

Podle semitského mýtu to byla ohromná obluda, která ztělesňovala vše pohlcující oceán. Starozákonní podobou tohoto jména (Livjátan) se rozuměl obojživelník podobný okřídlenému draku žijící ve vodě. Byl symbolem pekla či předpeklí, tehdy tak vnímali bezbož

Stasi [štázi]

tajná bezpečnost v NDR

Demoralisace

úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně

Retikulum

1. soustava kanálků v buňce, retikulární pletivo; 2. druhý žaludek přežvýkavců