Afektovanost

Význam: přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita

Další cizí slova

Tanka

1. japonská básnická forma u pěti verších; 2. indická jednotka hmotnosti

Resocializace

znovuuvedení do společnosti., znovuzakotvení ve společnosti

Pedologie

1. půdoznalectví, nauka o vzniku, vlastnostech, třídění půdy; 2. souhrnná věda o dítěti

Vitrína

zasklená skříň

Keto-

první část složených slov mající význam keton

Tradice

souhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví