Afektovaný

Význam: strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající

Další cizí slova

Minimax

ruční hasicí přístroj

Difosgen

dusivá bojová látka v I. světové válce, acylhalogenid

Hydroponie

pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy

Atribut

neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

Statický

nehybný, pevný, klidný, neměnný, stálý

Subsistence

výživa, podpora na živobytí