Afektovaný

Význam: strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající

Další cizí slova

Dehydrogenace

odštěpení vodíku z organické látky

Diolen

polyesterové vlákno zpracovávané na nemačkavou tkaninu

Trailer

vlečné vozidlo podvalník

Dentin

zubovina

Plebs

starořímské svobodné, ale bezprávné obyvatelstvo; chudina, prostý lid

Ukijoe

japonský barevný dřevořez s žánrovou tematikou