Afel

Význam: 1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti

Další cizí slova

Akt

1. čin, výkon; 2. dějství; 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model

Hygrostat

regulátor vlhkosti

Rancher [ránčer]

majitel ranče, farmář

Arogance

drzost, domýšlivost, zpupnost

Industrialisace

zavádění, rozvoj průmyslu

Aptituda

schopnost dosáhnout jistého výkonu