Afel

Význam: 1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti

Další cizí slova

Bonorum custos

Spravedlnost, ochránkyně dobrých

Cash end carry [keš end keri]

platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího

Hypocykloida

jedna z kotálnic

Paradoxní

rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný

Varózní

uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený

Veteraniáda

soutěž veteránů