Afélium

Význam: 1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti

Další cizí slova

Regresivní

postupující zpět, upadající

Egutace

výmolná činnost skapávající vody

Obstipace

zácpa

Compliance

poddajnost (fyz.), ochota spolupracovat (med.)

Slips

pánské spodní prádlo

Disparátní

různorodý, oddělený