Aféra

Význam: případ, skandál; zveřejnění události vyvolávající pohoršení, vyšetřování,zájem masmédií

Další cizí slova

Reglementace

úprava záležitostí podle reglementu

Emoční

týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový

Nitrace

zavádění jedné i více skupin -NO2 do organických sloučenin

Šaton

skleněná imitace drahokamu

Sonora

sonorní hláska, sonanta, likvida

Tricho-

první část složených slov mající význam vlas, chlup