Aféra

Význam: případ, skandál; zveřejnění události vyvolávající pohoršení, vyšetřování,zájem masmédií

Další cizí slova

Honorovat

zaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku

Surogát

náhražka, napodobenina

Disciplína

1. obor činnosti; 2. kázeň

Fader [fejdr]

prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery

Hendiadys

Vyjádření jedné věci dvěma slovy souřadnými (oslavil jaro a přírodu místo oslavil jarní přírodu

Fundátor

zakladatel