Aferentní

Význam: přenášející, dopravující, dodávající do centra

Další cizí slova

Flanel

měkká, teplá, bavlněná nebo vlněná látka

Paleografie

je to věda zabývající se písmem a písemnictvím

Pulsar

kosmický rádiový zdroj vysílající pravidelné impulzy rádiového záření

Rinforzando [rinforcando]

hud. zvýrazněně, důrazně

Zoocid

jedovatý prostředek k hubení živočišných škůdců

Ezoterický

vnitřní, tajný přístupný pouze zasvěcencům