Aférista

Význam: osoba často zapletená do afér nebo působící aféry

Další cizí slova

Manostat

zařízení udržující stejný tlak

Obligátní

nutný, povinný, závazný, obligatorní; obyčejný, obvyklý

Antecedence

předpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince

Casula [kasula]

součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát

Poikilohydrie

tolerance rostlin na nedostatek vody

Gaullismus [gólizmus]

francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)