Affettuoso [afetuózo]

Význam: s citem, náruživě

Další cizí slova

Parlando

způsob zpěvu blízký mluvené řeči

Haussista [ósista]

obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer

Tarologie

výklad symbolických významů tarokových kreseb

Parotitis

příušnice

Krucifix

plastika ukřižovaného Krista

Xylologie

odvětví dendrologie zabývající se studiem struktury dřeva