Affidavit [afidavit]

Význam: místopřísežné prohlášení

Další cizí slova

Epicentrum

bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku

Exonymum

vžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu

Kompenzátor

vyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač

Araukárie

druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek

Protekcionizmus

ochranářství

Cisterciák

člen mnišského řádu reformované větve benediktinů