Affidavit [afidavit]

Význam: místopřísežné prohlášení

Další cizí slova

Rytmizovaný

rytmicky uspořádaný

Gongorizmus

vyumělkovaný nabubřelý barokní literární styl

Dulbox [dalbox]

svršková hovězí nebo vepřová useň s vytlačenou lícovou kresbou

Penzum

dávka, obv. práce, úkolů

Asymptota

mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod

Holport

společné držení a užívání něčeho