Affidavit [afidavit]

Význam: místopřísežné prohlášení

Další cizí slova

Screever [skrívr]

kdo maluje na chodníky

Kóta

vzdálenost bodu nd základny, průmětny; rozměr součásti na technickém výkresu; údaj absolutní nebo relativní výšky

Takeláž

celkové oplachtění lodi

Kavernikolní

jeskynní

Androfobie

chorobný strach žen z mužů

Déjá vu [deža vi]

již viděné (myslíme si, že jsme to už zažili)