Afghání

Význam: měnová jednotka Afghánistánu

Další cizí slova

Pyrofyt

rostlina, jejíž rozšíření je podporováno požáry

Drapé

jemná vlněná měkká tkanina z česané příze

Autodidakt

samouk

Hysterie

neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností

Entomologie

věda zkoumající hmyz

Traumatizace

zraňování, poškozování, ublížení; narušení integrity, odolnosti