Afghání

Význam: měnová jednotka Afghánistánu

Další cizí slova

Showgirl [šougérl]

revuální tanečnice, sboristka

Anormalita

anormálnost, nenormálnost, úchylnost

Ankylosa

ztuhlost kloubu následkem poranění nebo kloubního onemocnění

Diversifikace

rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, členění

Iatrogenie

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu