Afilace

Význam: přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik

Další cizí slova

Flexibilní

pohyblivý, nestálý, pružný

Dadaismus

avantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada

Numerický

číselný

Adopce

osvojení, přijetí za vlastní

Kurtoasie

zdvořilost, dvornost, galantnost

Banderilla

kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech