Afilace

Význam: přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik

Další cizí slova

Hokus pokus

kejklířská manipulace; nepodařený pokus

Parlamentář

vyjednavač, prostředník, mluvčí

Prolixní

podrobný, bohatý, rozvláčný

Prohibice

zákaz, zamezení, omezení, např. výroby, prodeje, dovozu a vývozu některých výrobků, zejm. alkoholických nápojů

Alimentace

výživa, strava

Zkolabovat

zhroutit se, utrpět kolaps