Afiliace

Význam: osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu

Další cizí slova

Redwood [redvúd]

červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově

Telefax

zařízení dokumentové telegrafie umožňující snímání, přenos a reprodukci dokumentů prostřednictvím telefonní sítě, fax

Panovačný člověk

autoritativní, sebestředný, nadřazený, nadmíru sebevědomý

Plaidoyer [plédoajé]

závěrečná řeč, výstup obhájce nebo žalobce v přelíčení

Transfuze

krevní převod

Xenofobie

odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu