Afiliace

Význam: osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu

Další cizí slova

Supurace

absces, hnisání

Centaur

kentaur

Cerberus

přísný strážce vchodu, hlídač

Dilema

nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky

Spektákl

divadelní představení, show, podívaná

Megafon

hlásná trouba, zesilovač zvuku