Afiliantní

Význam: přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský

Další cizí slova

Veterinární

zvěrolékařský

Desinficiens

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

Dermální

kožní, vztahující se k vazivové části kůže

Influx [inflax]

vtok; příliv; ústí; záplava

Anteposice

postavení jednoho jazykového prostředku před jiným

Charm [šarm]

1. vlastnost některých elementárních částic zachovávající se v silných interakcích; 2. šarm,půvab