Afinita

Význam: 1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí

Další cizí slova

Fantastika

fantastický ráz; fantastická literatura

Dolardollar

měnová jednotka USA, Kanady, Austrálie a mnoha jiných států

Marketerie

jemná intarzie

Nota

grafická značka pro tón; nápěv; základní ráz

Nitrofyt

nitrofilní rostlina

Ulán

příslušník vojenské jízdy, hulán