Afirmace

Význam: přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení

Další cizí slova

Abreviace

částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním

Au pair [o pér]

1. shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem; al pari; 2. pomocnice v domácnosti za byt a stravu

Diskvalifikace

vyloučení; potrestání sportovce za porušení pravidel

Mord

vražda

Termodynamika

teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu

Teratogenese

vznik a vývoj vrozené vady