Afirmace

Význam: přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení

Další cizí slova

Travertin

pórovitá vápnitá usazenina vznikající vylučováním uhličitanu vápenatého z vodních pramenů, vápenný sintr

Eutrofní

bohatý na živiny

Observace

pozorování, dohled; měření

Orykto-

první část složených slov mající význam nerost, hornina, nerostový

Chiliazmus

očekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa

Ciao [čao]

pozdrav (ahoj, nazdar)