Aflatoxin

Význam: toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách

Další cizí slova

Centr

střed; přihrávka do prostoru před soupeřovou brankou; střední útočník

Syndikát

svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost

Corium [korium]

prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára; buněčná vrstva pod pokožkou kořenů

Provizorní

dočasný, prozatímní, přechodný

Japonismus

1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů

Halit

kamenná sůl