Aflatoxin

Význam: toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách

Další cizí slova

Nonkomformismus

nonkonformita; nepodřizování se obecným normám, pravidlům; nepřizpůsobivost; odchylnost v myšlení nebo chování

Galvanokaustika

elektrolytické leptání kovů

Nebula

1. mlhovina; 2. uzavírací oplatka na lék v prášku; 3. lehký oční zákal

Gametangium

pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety

Synoptický

sestavující a přehlížející současně různé paralelní jevy

Pelmel

všehochuť