Afonie

Význam: ztráta hlasu

Další cizí slova

Nefroskleróza

skleróza ledvin

Arkus

oblouk

Medicinman

lékař, kouzelník u primitivních kmenů

Selekce

výběr, volba

Dozimetr

zařízení k měření dávek ionizujícího záření

Detektovat

zjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat