Aforismus

Význam: stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok

Další cizí slova

Diskofil

milovník a sběratel gramofonových desek

De-

předpona mající význam od,z, pryč

Izometrie

rovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost

Planetologie

obor zabývající se studiem planet

Euroasijský

zahrnující Evropu a Asii

Reversní osmosa

Je třeba odlišit pojmy osmosa a reversní osmosa: Osmosa je pronikání molekul rozpouštědla (př. vody) přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu z místa o nižší koncentraci do místa o vyšší koncentraci ("ředění"). Reversní osmosa je opakem. Jde o průch