Aforismus

Význam: stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok

Další cizí slova

Resorbens

lék podporující vstřebávání

Kendo

tradiční japonský šerm; šerm bambusovými tyčemi

Komitent

příkazce v komisionálním obchodě; zákazník

Arabeska

druh ornamentu; druh povídky

Christologie

nauka o životě a učení Ježíše Krista

Pentagon

pětiúhelník