Aforizmus

Význam: stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok

Další cizí slova

Neorealismus

umělecké směry počátku 20. století

Sforzando [sforcando] hud.

zesíleně, důrazně, sforzato

Koprofág

živočich živící se výkaly, skatofág

Obolos

starořecká drobná mince; nepatrná peněžní částka

Tuboovaritida

zánět vejcovodu a vaječníku

Protestantismus-

křesťanské směry, které vzešly v 16. století z reformace