Aforizmus

Význam: stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok

Další cizí slova

Dis-

předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;

Gentrifikace

elementární infiltrace do vyšší sociokulturní vrstvy

Stenografie

těsnopis; písmo umožňující psát rychlostí mluvené řeči

Arachnofobie

panická hrůza z pavouků

Junonský

ztepilý, vznešený, hrdý

Schematizmus

1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace; 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis