Afrázie

Význam: neschopnost přirozeného mluvního projevu

Další cizí slova

Shody [šody]

nejlepší druh vlny vyrobené z druhotných surovin

Totální

úplný, bezvýjimečný, naprostý

Diverzita

rozmanitost, rozčlenění, rozložení

Tradukce

převod, překlad, převedení, přenesení; opakování s pozměněným významem

Kónický

kuželovitý

Choreografie

kompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru