Afrikanisace

Význam: šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti

Další cizí slova

Sterilita

1. neplodnost, jalovost; 2. stav předmětů bez choroboplodných zárodků dosažený sterilizací

Glaciál

období zalednění v pleistocénu

Onanie

pohlavní sebeukájení, masturbace, ipsace

Tajfun

místní název pro vyvinuté tropické cyklony, mohutné vichřice vznikající v jihozápadní části Tichého oceánu

Ex aequo

[ékvo´] (lat.) stejnou měrou; stejným dílem

Graciosní

půvabný, elegantní, ladný