Afrikanisace

Význam: šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti

Další cizí slova

Helikoid

šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka

Gramatický

mluvnický

Myoklonie

krátké, křečovité záškuby, křeče svalů nebo jejich částí, zpravidla s malým pohybovým účinkem

Kuna

měnová jednotka Chorvatska

Pleuritida

zánět pohrudnice

Eidetismus

vloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy