Afrikanisace

Význam: šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti

Další cizí slova

Hippies [hipís]

hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky

Mea maxima culpa [mea kulpa

má vina, má největší vina; vyznání viny v první části katolické mše

Parazit

cizopasník; přížívník, vykořisťovatel

Chunta

sbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády

Showroom

předváděcí místnost; výstavní prostor

Floppy disk

pružný magnetický disk, disketa