Afrikanistika

Význam: obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů

Další cizí slova

Interdiciplinární

mezioborový

Aide-memoire [éd memoár]

stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník

Alternativa

možnost volby mezi dvěma i více možnostmi

Wapiti

kanadský jelen s nazad lomeným parožím

Kompositní

složený z různých prvků

Martenzit

přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa