Afro

Význam: afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace

Další cizí slova

Trajler

vlečné vozidlo podvalník

Ekumena

trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis

Fysiologický

normální, přirozený, týkající se zdravého organizmu týkající se fyziologie

Pesimum

nejhorší z dosažitelného; krajní stupeň nepříznivých podmínek pro život organismu

Precióznost

preciozita

MODS

MODS – angl. zkr. multiple organ dysfunction syndrome, syndrom mnohočetného orgánového (multiorgánového) selhání. Závažný stav, do něhož vyúsťují těžké formy jednotlivých typů šoku. K závažným projevům patří selhání plic (ARDS, šoková plíce), ledvin, poru