Afro

Význam: afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace

Další cizí slova

Infiltrace

prosakování, pronikání

Rezonovat

souznít

Endocytosa

proces přijímání látek do buňky

Spinální

trnový, hřebenový; páteřní, míšní

Kodicil

dodatek k závěti, dovětek