Afrodisiakum

Význam: látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost

Další cizí slova

Štafírovat

zdobit, krášlit, parádit; prostehovat

Amoralismus

odmítání mravních zásad, nerespektování mravních norem, zvyklostí, mravnosti

Gestaldamus

celostní přístup k osobnosti, směr zejm. v psychologii

Šrekou

šikmo, napříč

Urografie

vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky

Tritikale

žitovec, mezirodový kříženec mezi pšenicí a žitem